Nová kniha!

Nová kniha 'Mořská akvaristika'! Nová kniha 'Mořská akvaristika'!
Něco o firmě

I have been interested in aquaristics since my childhood. At the beginning I used to raise just common kinds of aquaria fish. I would like to make clear that I have never considered an aquaria tank as a piece of furniture accessory but for me it has always been a special knowledge source and settlement option of inconvenience overcoming while breeding particular species. Since 1975 I started to specialize in breeding of cichlids particularly in those coming from lake Tanganica. This brought me a great satisfaction. I was the first in my country to manage the reproduction of Altolamprologus calvus or Petrochromis trewavasae. At the beginning of 1990 I began to work professionaly. By that time I started occupying myself with marine aquaristics. At first I made some experiments in a small tank. Having done that I tested some theoretical knowledge which I had learned from professional articles in professional literature and magazines. Being well disposed towards other European cichlid breeders I could grew into a contact with various firms specialized in marine aquaristics. I was given a chance to catch quickly a wide range of relevant questions and at the same time to skip a period of pioneering and avoid a number of mistakes. After I had gained some experience, I decided to offer my services to the public keen on marine aquariums. Initially, I just wanted to arrange marine aquariums and offer only a mediation service in supplying marine fauna to customers. Unfortunately, in accordance with absence of reliable firms dealing with import service of marine animals I was forced by the circumstances to start importing the animals by myself. Even if my slogan is "Quality - never quantity has a prior claim on my work", I have to say that at the present I am obviously the largest importer of marine fauna in this country. According to my clients´ meaning it is HD cichlid and marine centre that has the largest choice of sea animals to buy in the Czech Republic. To persuade yourselves will you contact me by the phone to make an appointment. A significant part of my work is a tight co-operation with public institutions - zoo, botanical gardens and museums. I supply technological equipment and water animals to them. I also offer regular tutorial and advisory services. With a trained staff of these organizations we have been in permanent contact mutually exchanging our knowledge acquisition of marine animals breeding. To inform marine aquarists in the largest scale I organize twice a year special meetings of marine aquarists in my place of residence in Cáslav. Further detail information about HC cichlid and marine centre see next pages.         Akvaristikou se zabývám od mládí a ze začátku jsem choval běžné druhy akvarijních ryb. K akváriu jsem nepřistupoval jako k bytovému doplňku, ale byl to pro mne vždy       zdroj poznání a možnost překonávání obtíží chovu jednotlivých druhů. Od roku 1975 jsem se začal specializovat na chov cichlid a to převážně z jezera Tanganika. V tomto chovu jsem byl poměrně úspěšný, o čemž svědčí také to, že jsem jako první v republice rozmnožil Altolamprologus calvus či Petrochromis trewavasae. Na začátku roku 1990 jsem svoji činnost profesionalizoval. Od tohoto roku jsem se také začal zabývat mořskou akvaristikou. Nejprve pokusně v malém akváriu, kde jsem si ověřoval teoretické znalosti nabyté četbou zahraniční literatury.
          Moje přátelské vztahy s evropskými chovateli cichlid mi otevřely dveře k různým firmám zabývajícími se mořskou akvaristikou a bylo mi tak umožněno rychle pochopit celou problematiku a přeskočit tak období objevování objeveného a vyvarovat se tak mnoha omylů. Poté, co jsem nabyl určitých zkušeností, jsem se rozhodl nabídnout své služby zájemcům o mořskou akvaristiku. Původně jsem chtěl pouze zařizovat mořská akvária a dodávat do nich živočichy. Bohužel vzhledem k absenci solidních firem zabývajících se importem mořských živočichů jsem byl okolnostmi přinucen začít importovat mořské živočichy sám. Přestože moje heslo je kvalita, nikoliv kvantita, v návaznosti na požadavky spokojených zákazníků jsem v současné době zřejmě největší importér mořské zvířeny v tomto státě.
         Podle tvrzení mých zákazníků mám ve své importní stanici největší výběr mořských živočichů v České republice - toto nemohu sám potvrdit - a tak se můžete (po telefonické domluvě) přijít sami přesvědčit.
         Významnou částí mé činnosti je spolupráce s veřejnými institucemi (ZOO, botanické zahrady, musea). Pro tyto organizace dodávám technologická zařízení, živočichy, a zajišťuji konzultační činnost. S odborným personálem těchto zařízení se vzájemně informujeme o poznatcích a zkušenostech z chovu mořských živočichů. Aby informovanost mořských akvaristů byla co největší, pořádal jsem pravidelná jarní a podzimní setkání mořských akvaristů v Čáslavi.
        V roce 2002 jsem začal budovat odchovnu a importní stanici africkýchsvětlíky ve firmě cichlid. Při její stavbě jsem zúročil svoje dlouholeté zkušenosti a poznatky z návštěv podobných zařízení ve světě - snažil jsem se poučit z chyb těch druhých. Návštěva tohoto zařízení je možná pouze po předchozí telefonické domluvě. Virtuální návštěva je možná pomocí reportáže Martina Roseho.
         Vzhledem k tomu, že mám v úmyslu připravit knihu o mé staré lásce - afrických cichlidách - navštívil jsem jejich domovinu, a to v roce 2002 jezero Tanganika a v roce 2004 jezero Malawi. Reportáže z těchto cest naleznete zde (Malawi) a zde (Tanganika).
Další podrobnosti o mé firmě a jejích službách se dozvíte u jednotlivých témat těchto stránek.

HD Cichlid and Marine Centre

Ing. Hynek Dařbujan Jabloňová 1385
286 01 Čáslav
Fax: +420 327 314 161
Mobil: +420 603 24 80 34

Adresa elektronické pošty:
posta@hynek-darbujan.cz